Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma

Információ és koordináció – avagy hogyan segíti a Heves Megyei Paktum és az Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma a megye munkaerő-piaci szereplőit?

 

2016. évtől egymással karöltve kezdte meg munkáját a Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum és az Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma. A két szervezet működését csak a területi lehatárolás választja el, céljaik és tevékenységeik nagy hasonlóságot mutatnak. A megyei és az egri Paktum munkáját segítő Paktumirodák (elérhetőségük alább található) legfontosabb feladata, hogy a megye illetve Eger közigazgatási területén működő vállalkozások munkaerőigényeire alapozva segítséget nyújtson képzési- és foglalkoztatási programok indításában, a foglalkoztatók és az álláskeresők egymásra találását segítse, díjmentes szolgáltatás keretein belül információt nyújtson a megye munkaerő-piaci szereplőinek, valamint fontos színtere legyen a szereplők közötti párbeszédeknek, együttműködéseknek, partnerségeknek. Egy jól működő megyei szintű együttműködés létrehozásával ugyanis Heves megye foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhat.

 

Az információnyújtás révén hosszú távon a megye gazdasági szereplőinek elégedettségét, a munkanélküliség csökkentését, a KKV-k életképességének megtartása mellett versenyképességük növelését és foglalkoztatási képességük fejlesztését szeretnénk elérni. Munkáltatók jelzései alapján célzott képzési programokkal igyekszünk kielégíteni a szakképzett munkavállalók iránti igényeket, szorosan együttműködve a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával valamint a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. A Paktumiroda nem teremt közvetlenül új állásokat; célja, hogy a beérkező keresleti és kínálati igényekre lehető leghamarabb reagáljon, azokat összehangolja.

A program keretében elérhető ingyenes szolgáltatások:

  • Toborzás, kiválasztás
  • Bértámogatás vállalkozások számára (bér és járulék)
  • Munkába járás támogatása
  • Regisztrált álláskeresők részére munkáltatói igényekre alapozott képzések – átképzések
  • Vállalatok saját képzéseinek lebonyolításában való segítségnyújtás
  • Munkavállalással, a munkaerő megtartásával kapcsolatos tanácsadás és mentorálás
  • Állásbörzéken való részvétel biztosítása a megye vállalkozásai számára
  • Vállalkozások foglalkoztatottakkal szembeni igényeinek felmérése
  • Önfoglalkoztatóvá válás segítése
  • Információk biztosítása a megye vállalkozásai számára a foglalkoztatáspolitikai eszközökről

Fontos kiemelni, hogy a támogatások megítélése minden esetben az állami szerv, jelen esetben a Heves Megyei Kormányhivatal jogkörébe tartozik. Az egyes támogatásokra való jogosultság kérdésében – vállalkozások és álláskeresők esetében is – a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai az illetékesek, akik előzetes egyeztetés és egyedi konzultáció alapján állnak az érdeklődők rendelkezésére.

 

Részvétel 2017-es állásbörzén

 

Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum elérhetősége: Eger MJV Foglalkoztatási Paktum elérhetőségei:
TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001
3300 Eger, Dobó tér 6/a. 3. emelet 3300 Eger, Kertész u. 128.
www.hevesmegye-tfkft.hu www.paktum.evkft.hu
paktum@hevesmegye-tfkft.hu paktumiroda@egertiszk.hu
+36 30 367 3331 36/516 092